Čo to je vlastne reklama?

Čo to je vlastne reklama?

Čo to je vlastne reklama?

Úspešné reklamné kampane majú obrovský dopad na rast značky. Pokiaľ sa kampaniam podarí zasiahnuť široké publikum, je možné, že si ich ľudia zapamätajú roky. 

Aby ste vedeli, čo robí reklamu skvelou, musíte najskôr vedieť, čo reklamu definuje. 

Čo to je vlastne reklama? 


Reklama je písaná alebo vizuálna správa určená na propagáciu konkrétneho produktu, služby alebo celej značky. Dve najväčšie výzvy reklamy sú osloviť čo najväčší počet potenciálnych zákazníkov a dostať myšlienku kampane do povedomia ľudí. 

Dnes existuje množstvo druhom reklám, ktoré sa zobrazujú prostredníctvom rôznych médií, rozličných kanálov a oslovujú inú časť ľudí. 

Toto sú 4 základné druhy reklamy:

Printová reklama

Prvá tlačená reklama bola spustená v Anglicku v roku 1472. Odvtedy sa tento typ reklamy stal dostupným v novinách, časopisoch, brožúrach, billboardoch, letákoch a podobných spôsoboch prenosu správy/reklamy k jej koncovému používateľovi. Pri tomto spôsobe reklamy inzerent platí vydavateľovi periodika alebo prevádzkovateľovi reklamného priestoru. 

Rozhlasová reklama 

Rádiová reklama sa datuje do roku 1920, kedy boli v USA uvedené na trh prvé komerčné rozhlasové stanice. Dnes je rádio stále relevantnou marketingovou a reklamnou platformou na rozšírenie dosahu sponzorovanej udalosti alebo nového produktu. Pri tomto spôsobe reklamy inzerant platí rozhlasovej stanici za prehratie reklamy počas určených prestávok medzi hudbou alebo rozhlasovou reláciou.

Televízna reklama

Televízne reklamy vznikli v 40. rokoch 20. storočia. Prvé reklamy propagovali praktické predmety a politické kampane. Inzerenti môžu teraz využívať televíziu na propagáciu potravín, hračiek, obchodov, obchodných služieb a podobne. Propagácia je možná prostredníctvom národnej vysielacej siete, ale aj prostredníctvom lokálnych staníc. Pri tomto spôsobe reklamy platí inzerent za zobrazovanie svojej reklamy počas určených prestávok v pravidelnom programe. 

Internetová reklama

Internetová reklama sa zakorenila v polovici 90. rokov zavedením bannerovej reklamy pre rôzne telekomunikačné spoločnosti. Tieto reklamy sú umiestnené na určených miestach na webových stránkach. V rámci tejto metódy reklamy inzerent platí vlastníkovi webovej stránky. 

Internetová reklama ďalej zahŕňa video, marketing vyhľadávacích nástrojov, sponzorované príspevky na sociálnych sieťach a mnoho ďalších.


Ako však viete, vyššie uvedené typy reklamy sa od svojho vzniku dramaticky vyvinuli. To, čo sa kedysi považovalo za reklamu, bolo dosť jednorozmerné. Priame oslovenie koncového zákazníka s jasne definovanou správou. Dnes musí byť vaša reklama šikovná, vtipná alebo mať hlbokú myšlienku. Najmä vďaka zaujímavej myšlienke, ktorá je majstrovsky spracovaná, sú niektoré reklamy nezabudnuteľné aj po rokoch.